Snerydning Hillerød, København, Aalborg, Odense og resten af Landet

Snerydning og saltning uden abonnementsafgift

Snerydning og saltning for institutioner, foreninger og erhverv

Har du brug for professionel snerydning og glatførebekæmpelse, så kan vi hjælpe dig.

FMT A/S tilbyder virksomheder, institutioner og foreninger på hele Sjælland hjælp til vintervedligeholdelse.

Som noget unikt ved os, betaler du ikke abonnementsafgift. Det betyder, at selve aftalen med os, det vi står standby, er gratis. Du betaler kun hver gang vi salter eller rydder sne hos jer.

Det er gennemsigtigt, og kan spare jer for penge på glatførebekæmpelse i de kolde måneder.

Du kan bl.a. få hjælp til

 • Saltning
 • Snerydning for foreninger og erhverv
 • Bortkørsel af sne (efter aftale)
 • Brug af urea og saltlage ved sarte områder (efter aftale)

Ring til os på 25 28 70 80, og få en aftale med os, inden sneen falder, og det bliver glat.

Professionelt arbejde til tiden

Vi løser som en selvfølge alle vores opgaver professionelt og til tiden. Vi rykker automatisk ud når det er nødvendigt – døgnet rundt.

En løsning der opfylder dine ønsker

Præsenter din opgave for os, så snakker vi sammen og finder den bedste løsning, der opfylder dine ønsker.

Geografisk dækning

Vi har base i Hillerød og rykker ud på hele Sjælland. Så du kan roligt ringe til os, uanset hvor på Sjælland du bor.

Fordele ved aftale med os

 • Vi har døgnvagt
 • Vi har ingen abonnementsafgift
 • Bortkørsel af sne (efter aftale)
 • Vi rykker automatisk ud, når det er nødvendigt
 • Vi hjælper med at løfte ansvaret ift. loven om vintervedligeholdelse
 • Du får kvittering på e-mail efter udført arbejde
 • Vi udfører normalt arbejdet mellem 19.00 og 06.30
 • Du har altid rene og præsentable udendørsarealer

Hvad siger loven om snerydning for grundejere?

Lovbekendtgørelse nr. 1997-09-11 nr. 714:

Sne skal ryddes snarest muligt efter snefald. Der skal træffes foranstaltninger mod glatføre, ved snarest muligt efter førets indtræden at salte eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat

Det betyder, at du som grundejer skal sørge for, at rydde din egen grund. Men hvorfor bruge tid og energi på det, når du kan koncentrere dig om vigtigere ting, og lade os udføre det for dig?

Forebyg isdannelse på fortov og stier

Det er din pligt som grundejer at holde fortovet frit for sne, samt at forbygge isdannelse. Der findes mange forskellige metoder til bekæmpelse af is, og nogle kan være at foretrække fremfor andre, alt efter omstændighederne.

I Danmark bruges som regel:

 • Vejsalt
 • Kalciumklorid
 • Grus
 • Tømidler med CMA og kaliumformiat
 • Urea
 • Kalksalpeter
 • Aske

Fordele og ulemper ved grus, salt og andre tømidler

Vejsalt

Fordele

 • Effektiv smeltning af is
 • Billigt
 • Slider ikke kloaksystemet

Ulemper

 • Er giftigt for planter, træer o.lign.
 • Er belastende for miljøet
 • Slider på brolægning og anlæg
 • Øger rust på køretøjer

Grus

Fordele

 • Skader ikke beton, fliser o.lign.
 • Skader ikke køretøjer

Ulemper

 • Er hårdt ved miljøet grundet højt indhold af kvælstof og næringssalte
 • Er ikke lige så effektivt som salt
 • Kan føre til ammoniakdannelse på fodtøj

Tømidler – CMA og kaliumformiat

Fordele

 • Meget effektive til smeltning af is
 • Miljøvenlige og skånsomme mod grundvandet
 • Skader ikke beplantning
 • Skader ikke køretøjer

Ulemper

 • Er noget dyrere end almindelig vejsalt
 • Kan være svært at anskaffe i mindre mængder

Urea

Fordele

 • Billigt at anskaffe
 • Skader ikke miljøet

Ulemper

 • Smelter ikke is, men skaber skridsikkert underlag
 • Tilstopper kloakker ved store mængder
 • Kræver tør opbevaring

Kalksaltpeter

Fordele

 • Indeholder ikke samme mængde kvælstof som urea
 • Er billigere end urea

Ulemper

 • Kan have negativ indflydelse på PH-balancen i jorden
 • Kan give syreskader på planter og anden bevoksning
 • Er usundt for menneskehud, og skal derfor benyttes med handsker eller skovl.

FMT A/S

Vi er et moderne firma, der beskæftiger sig med alt inden for udendørsopgaver. Vi har som nogle af de første på vores område mere end 40 års erfaring og 2000 entreprenøropgaver bag os. Vi løser alle opgaver professionelt og til tiden! Lad os tage os af dit udendørsarbejde, så behøver du ikke bekymre dig mere om det.

 Kvalitetssikret virksomhed

Miljørigtige metoder

Mere end 40 års erfaring

Få et uforpligtende tilbud

Ring 48 17 17 75