Dansk Biogødning – Distribution af biogødning

Dansk Biogødning er samabejdspartner med FMT A/S

Dansk Biogødning A/S

Dansk Biogødning er et af landets førende distributører af Biogødning. FMT A/S og Dansk Biogødning har et stærkt samarbejde.

Du kan kontakte os via kontaktformularen eller på 25 28 70 80

Skal du bruge biogødning?

Hvis du skal bruge biogødning, kan vi hjælpe dig. Vi forsøger altid at yde den optimale løsning for dig med hensyntagen til både miljøet og økonomien. Herunder transportafstande og CO2-påvirkning.

Vi håndterer bl.a.

 • Biogødning til genanvendelse (slamdistribution)
 • Biogødning til energiudnyttelse (afbrænding)
 • Biogødning til kompostering (til jordbrugsformål)
 • Biogødning til depon

Biogødning til biokompost

Biogødning skal overholde strenge grænseværdier for skadelige stoffer, før det må anvendes til jordbrugsformål.

Vi komposterer biogødningen, så kvaliteten bliver bedre og miljøskadelige stoffer bliver nedbrudt.

Når gødningen overholder myndighedernes krav til sikkerhed og kvalitet, kan den blive brugt til at gøde jordbrug.

Energiudnyttelse af biogødning

Vi har distribueret meget biogødning til forbrænding både nationalt og internationalt. Gødningen indgår i forbrændingsprocessen, hvor det bliver brændt og omdannet til energi. Restproduktet genanvendes også, ved at indgå i slaggerproduktion eller til genanvendelse ved motorvejsbyggerier.

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål. Fortæl os om din opgave, og få et uforpligtende tilbud!

traktor til vand af en mark
An agricultural tractor sprays plants with chemicals and pestici

Biokompost til landbrug

Vi har igennem mere end 22 år distribueret og genanvendt flere typer materialer for både private og offentlige. Det kan fx være slam fra rensningsanlæg og affaldsprodukter til jordbrugsformål.

Affaldsprodukter, der enten har en gødningsmæssig eller strukturforbedrende værdi for jordbrugeren, kan vi genanvende.

Vi disponerer over flere plan- og miljøgodkendte kapitel fem-pladser med en kapacitet på op til 40.000 tons.

Her kan genanvendelige affaldsprodukter til jordbrugsformål opbevares, indtil vi kan genanvende massen til spredning på landbrugsarealer.

Vi håndterer selvfølgelig altid massen i henhold til den gældende lovgivning.

Opgaver, vi løser

Du bestemmer i hvert enkelt tilfælde omfanget af opgaven.

Vi løser bl.a. opgaver som

 • Indhentning af nødvendige tilladelser
 • Kontakt til myndigheder og jordbrugere
 • Udarbejdelse af kvalitetskontrolskemaer til brug i forbindelse med afhentning
 • Opbevaring og distributionen af affaldsproduktet
 • Afhentning, levering, udspredning hos jordbrugeren
 • Indarbejdelse af affaldsproduktets gødnings- eller næringsværdi i den enkelte bedrift
 • Efterrapportering til relevante myndigheder
 • Håndtering af specialaffald

FMT A/S

Vi er et moderne firma, der beskæftiger sig med alt inden for udendørsopgaver. Vi har som nogle af de første på vores område mere end 40 års erfaring og 2000 entreprenøropgaver bag os. Vi løser alle opgaver professionelt og til tiden! Lad os tage os af dit udendørsarbejde, så behøver du ikke bekymre dig mere om det.

 Kvalitetssikret virksomhed

Miljørigtige metoder

Mere end 40 års erfaring

Få et uforpligtende tilbud

Ring 48 17 17 75