Se vores referenceliste

Giv os en opgave, så kan du regne den for løst!

Referenceliste, vådområder

Herunder er et lille udsnit af de 2000 opgaver, vi har udført:

Forsyning Helsingør
Oprensning af 7500 tons sediment fra regnvandsbassiner.

HOFOR
Oprensning af tre forsinkelsesbassiner for regnvand. 

GribVand A/S Helsinge Renseanlæg
Opgravning af 2.100 m3 slam fra slammineraliseringsanlæg. Bortskaffet på landbrugsjord.

Sønderborg Spildevandsfors. Himmark Renseanlæg
Opgravning af 2.000 m3 slam fra slammineraliseringsanlæg. Bortskaffet på landbrugsjord.

Vesthimmerlands vand A/SAalestrup Renseanlæg
Opgravning af 2.000 m3 slam fra slammineraliseringsanlæg. Bortskaffet på landbrugsjord.

Vejdirektoratet/Atkins/Carl-bro Vig
Udgravning af 32 vandhuller/erstatningsbiotoper for pader.

Nordvand A/S Gentofte
Oprensning af kronquist sø for klasse 4 jord.

Forsvaret Slagelse og Haderslev kaserner
Reetablerring af øvelsesterræn, gravning og oprensning af vandhuller.

Skive Kommune Roslev
Rydning af 73 ha. Bevoksning i Skive ådal med blødbundsmaskine.

Fraugdegaard gods Odense
Oprensning af 2,3 ha. Voldgrav og sø for slam og siv. 23.000 m3 oprenset og bortskaffet.

Thorsminde havn Ulfsborg
Uddybning af to havnebassiner for slam og sand.

Skov- og Naturstyrelsen Skørping
Nedlæggelse af 26 bassiner i dambrug ved Aars samt genslyngning af åløb.

Slots- Og Ejendomsstyrelsen København
Oprensning af dobbelt voldgrav-system på Spøttrup Borg.

Holstenshuus Gods Faaborg
Oprensning af parksø på 8.000 m2 Slammet bortskaffet.

Dragør Kommune Dragør
Strandrensning udført med Long Reach maskine monteret med tangrive.

Køge Bugt Strandpark Køge
Rydning af strandarealer for havtorn og hyben.

Kolding Kommune Kolding
Opgravning af 25.000 m3 slam fra slammineraliseringsanlæg. Bortskaffet på landbrugsjord.

Skive Kommune Skive
Oprensning af Skive å for slam og sand. 2,8 km. I 18 meters bredde.

Københavns Statsskov København
Oprensning og rydning af omkringstående bevoksning af/ved 8 skovsøer i Vestskoven.

Skov- og Naturstyrelsen Nykøbing
Knusning af 20 ha. følsomt, fredet naturområde v/ Møns Klint. Udført med Long Reach maskine m/knusehoved.

Fredensborg Renseanlæg Fredensborg
Opgravning af 8.000 m3 slam fra slammineraliseringsanlæg. Bortskaffet på landbrugsjord.

Nordjyllands Statsskovdistrikt Skørping
Oprensning af 6.000 m2 sø i Tværsted samt udvidelse og oprensning af sø v/Løkken.

Lindet Statsskovdistrikt Toftlund
Rydning og sammenskubning af birketræer i 90 ha.højmose.

Århus Havn
Blødbundsområde opfyldt med 35.000 m3 sand og råjord.

Ring 48 17 17 75