KNUSNING AF KRAT, TRÆER OG ANDEN BEVOKSNING

Giv os en opgave, og vi løser den!

KNUSNING MED KRAT-OG GRENKNUSER

FMT råder over en knuser til grene, krat og træer. Knuseren, i daglig tale kaldet KGK (Krat- og Gren-Knuser) kan monteres både på vores langtrækkende maskiner samt almindelige gravemaskiner fra 14 ton.
Dermed kan der knuses på arealer hvor almindelige grenknusere ikke kan klare opgaven.

FÅ MERE AT VIDE

På nedenstående links kan du læse mere om de forskellige opgavetyper, vi tager ansvar for.

Naturgenopretning & long reach

gartner beskærer en hæk
statsskovdistrikt på møn

ET EKSEMPEL – STATS­SKOVDISTRIKT MØN

Til sidst er der et billede fra statsskovdistriktet på Møn, hvor maskinen blev brugt til rydning i nogle meget følsomme og værdifulde naturområder.

Læg mærke til, at FMT kan køre og knuse området ned stort set uden at efterlade spor i terrænet, bortset fra det knuste træ, naturligvis.

FMT A/S

Vi er et moderne firma, der beskæftiger sig med alt inden for udendørsopgaver. Vi har som nogle af de første på vores område mere end 40 års erfaring og 2000 entreprenøropgaver bag os. Vi løser alle opgaver professionelt og til tiden! Lad os tage os af dit udendørsarbejde, så behøver du ikke bekymre dig mere om det.

 Kvalitetssikret virksomhed

Miljørigtige metoder

Mere end 40 års erfaring

Få et uforpligtende tilbud

Ring 48 17 17 75